tải app vz99 | Trào lưu Nhà cái

tải app vz99 | Trào lưu Nhà cái

Menu
X

Jung dùng tiếng libido để chỉ chung cho các năng lượng có tính bản năng.

Từ các văn bản của Augustine, cuộc tranh luận vĩ đại về ân sủng cứ thế tiếp diễn.Con đường chân chính ấy được gợi ra trong ẩn dụ ‘Cái hang’ nổi tiếng của ông.

Chuyện Năm Hũ Vàng

Nỗi bật nhất là cuốn La deuxième sexe (Phái tính thứ hai, 1949) viết về nữ quyền, đặc biệt nghiên cứu về địa vị của phụ nữ, và trở thành tác phẩm kinh điển của văn học nữ quyền.Hệ thống của Aquinas dựa trên ba phân biệt đó.Ông qua đời khi thành Hippo bị quân Vandal bao vây.

Hu Vang

Diễn tiến vụ xử án và cái chết của Socrates được mô tả trong cuốn Apology, Crito và Phaedo của Platon với sức mạnh đầy kịch tính.Tại đó ông nổi tiếng và trở thành người giảng thuyết xuất sắc cho đại chúng, cổ vũ lối sống khổ hạnh và cuộc sống chiêm nghiệm.

Câu Chuyện 5 Hũ Vàng

Aristotle bị kết tội không sùng bái thần linh.

Ông chào đời ở Poitiers, Pháp.Plato lập luận biện hộ cho thực tại độc lập của Ý tưởng, như một bảo đảm duy nhất cho các định chuẩn đạo đức và tri thức khoa học khách quan.

Ông nhìn thế giới vật chất như có tính máy móc chủ nghĩa, hoàn toàn cách ly với tâm trí, cái độc nhất nối kết giữa hai hữu thể bằng sự can thiệp của Thượng đế.Sau năm 1945, ông về hưu vì những quan hệ của mình với chế độ Ðức Quốc xã.

Tên đầy đủ: Sigmund Freud.Plato luôn luôn quan tâm tới một vấn đề nền tảng của triết học, đó là đề ra tỉ mỉ lý thuyết về nghệ thuật sống và hiểu biết.

Bài viết liên quan

X